Buitenschoolse opvang 

 
Kom gerust eens langs...

Op dit moment is op de Carolus de BSO alle dagen open. U kunt uw kinderen alle dagen brengen, voor- en naschools. U betaalt alleen voor de uren die u af neemt. Komt u gerust eens langs om te kijken bij de BSO.

 
Inspraak en betrokkenheid

Op de groep werkt een pedagogisch medewerker.
In het dagprogramma is er veel ruimte voor de inbreng van de kinderen. De BSO is vrije tijd voor de kinderen en zij mogen inspraak hebben in het dagprogramma.

Samen met de kinderen wordt er dan ook gekeken welke activiteiten er gedaan gaan worden. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot en naar gestreefd dat de kinderen een plezierige tijd hebben.

Daarnaast zijn er vaste groepsmomenten in het dagprogramma. Deze groepsmomenten zijn er om de kinderen in contact met elkaar te laten komen en wordt er een "wij-gevoel" gecreŽerd.
 


Groepsmomenten voor

het "wij-gevoel"


 

De groepsmomenten zijn onder andere wanneer de kinderen uit de klas komen en er gezamenlijk wat gegeten en gedronken wordt. De kinderen kunnen dan hun verhalen kwijt en kunnen op elkaar reageren. De pedagogisch medewerker biedt de kinderen een luisterend oor en stelt vragen aan de kinderen. Ook worden samen de te ondernemen activiteiten besproken.

Kostenberekening
Om te bekijken wat voor u de kosten zijn voor de kinderopvang kunt u een proefberekening maken op de website van de belastingdienst. Als u hier klikt wordt automatisch de benodigde pagina van de belastingdienst geopend.
 
 
 
 
 
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Aertssen.Telefoonnummer: 0343 561 773
 
 

 Tarieven en

 openingstijden

 
 
 Inschrijfformulier
 
     
 

 
 
 

 
     

 
 
 Dagprogramma in de schoolvakanties
   
 08.30 - 09.30u  De kinderen worden gebracht.
 
   Vrij spelen.
 
 10.00 - 10.15u  Gezamenlijk drinken met wat lekkers erbij.
 10.30 - 11.00u  Buiten spelen, boodschappen doen, eventueel in de gymzaal (bij slecht weer).
 11.15 - 12.30u  Activiteit.
 12.45 - 13.15u  Gezamenlijke broodmaaltijd.
 13.15 - 14.00u  Tafel opruimen en buiten spelen
 14.00 - 16.00u  Er wordt een uitstapje of workshop georganiseerd.
 16.15u  Fruit eten, drinken met kracker of ontbijtkoek.
 16.30 - 17.30u  Film kijken
   Van 16.00 tot 18.30u kunnen de kinderen opgehaald worden.