Ons team 2022-2023
Managementteam (MT)
Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur, de teamleider Personeel en de teamleider Onderwijs. De teamleider Onderwijs coördineert het onderwijskundige deel op school en de teamleider Personeel coördineert alle zaken rondom personeel en organisatie. De teamleider Personeel is eveneens het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. De eindverantwoording ligt bij de directeur. 

Frans Mocking (Directeur)
Laura Wortman-van Woudenberg (Teamleider Personeel)
Annette Oosterwijk (Teamleider Onderwijs)


Interne begeleiding (IB)
De Intern Begeleider (IB'er) coördineert het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Indien nodig neemt zij kinderen uit de groep apart om nader onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp in een kleine groep te geven. De intern begeleider coacht en begeleidt ook leerkrachten van onze school. 

Heddy van Woudenberg is onze Intern Begeleider


Groepsleerkrachten
Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Groep 1/2a
Marieke Hamerling

Groep 3
Sanne Mocking
Ans van de Leemkolk

Groep 4/5
Annette Oosterwijk
Mirjam Aertssen

Groep 6
Jennemieke Schipper
Laura Wortman

Groep 7/8
Heddy van Woudenberg
Laura Wortman


Onderwijsassistent
Esther van Maarseveen
Esther Goossens