Hier zijn wij trots op
1. kleinschalig 
2. samen sterk, iedereen sterk
3. bouwen aan je eigen toekomst
'Samen
het beste uit
jezelf halen'

Welkom bij onze school

Samen, het beste uit jezelf halen 

Dat is ons motto, dat wij met hart en ziel uitdragen. Met kinderopvangorganisatie KaKa onder één dak willen we garant staan voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar, passend bij de huidige maatschappij. Door samenwerking in alle lagen van onze organisatie willen we het beste uit de kinderen halen. De Brede School Carolus biedt goede scholing, veiligheid, voorschoolse educatie en gezonde ontspanning. Kwaliteit en kleinschaligheid staan hoog in het vaandel. 

Het voordeel van ons concept en waarmee we bovenstaand kunnen waarborgen is:
 • Eén pedagogische aanpak 
 • We kunnen ouders ont-zorgen in de opvoeding 
 • Er wordt rust, veiligheid en structuur geboden aan kinderen 
 • De vroeg- voorschoolse educatie van onze kinderopvang sluit aan bij groep 1 van de basisschool 
 • Er is sprake van een warme overdracht door samenwerking tussen alle partijen 
 • Er is sprake van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn
leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, onderwijsassistenten, IB-ers en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.00u
dinsdag 8.30u - 14.00u
woensdag 8.30u - 14.00u
donderdag 8.30u - 14.00u
vrijdag 8.30u - 14.00u

De kinderen van groep 1 zijn vrijdag vrij.

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen
Onze school heeft ervoor gekozen om naast een algemene informatie-avond, iedere ouder en kind individueel de aandacht te geven die zij verdienen. Wilt u graag een afspraak om onze school te bekijken, informatie te krijgen en vragen te stellen? We laten u graag het gevoel van een "school met een hart" beleven. U bent meer dan welkom! Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de directie van de school.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

 • GGD
 • ’t Past
 • Stichting Binding
 • Wijksport
 • Gemeente Wijk bij Duurstede
 • Zout
 • Careltje
 • Sportverenigingen
 • Kunstcentraal
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid